Disclaimer

Regenesis Healing

VOORWAARDEN EN DISCLAIMER
DE QUANTUM-ACADEMY IS EEN OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR KORT BEROEPS ONDERWIJS EN VOLDOET AAN DE GEDRAGSCODE TRAINING EN OPLEIDINGEN.

Regenesis-Healing, Regenesis-Touch, Blue Dot Energy, Quantum-Transformation en Quantum-Breathing. (hierna Integratieve Natuurgeneeswijzen genoemd)

De Integratieve Natuurgeneeswijzen zijn niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. De Integratieve Natuurgeneeswijzen zijn een gereedschap of middel, niet het enige middel. De Integratieve Natuurgeneeswijzen sluiten geen enkel ander middel uit. Indien je wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen jou en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.

De Integratieve Natuurgeneeswijzen therapievorm neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie. Practitioners en/of therapeuten aangesloten bij de Quantum-Academy dienen zich te onthouden van uitspraken over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. doen geen uitspraken over vakgebieden buiten de Integratieve Natuurgeneeswijzen en hebben niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.
Hoewel de Integratieve Natuurgeneeswijzen fantastische resultaten opleveren is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt.

Jij blijft ten alle tijden persoonlijk verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en voor wat je met de Integratieve Natuurgeneeswijzen doet. Verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de trainer of de mensen die het gepatenteerd hebben of uitgevonden.